فضای امن ذخیره سازی در بهترین دیتاسنتر آلمان

Android , IOS , Sync client , WebDAV , Web App , Nextcloud Support

NX10
179,000 تومان
ماهانه
 • 100GB Storage
 • 1TB Traffic
 • 0 Subdomain
 • Unlimited Groups
 • Unlimited Users
 • Active HTTPS
NX20
279,000 تومان
ماهانه
 • 500GB Storage
 • 2TB Traffic
 • 1 Subdomain
 • Unlimited Groups
 • Unlimited Users
 • Active HTTPS
NX30
439,000 تومان
ماهانه
 • 1TB Storage
 • 5TB Traffic
 • 3 Subdomain
 • Unlimited Groups
 • Unlimited Users
 • Active HTTPS
NX40
499,000 تومان
ماهانه
 • 2TB Storage
 • 10TB Traffic
 • 5 Subdomain
 • Unlimited Groups
 • Unlimited Users
 • Active HTTPS
NX50
990,000 تومان
ماهانه
 • 5TB Storage
 • 15TB Traffic
 • 7 Subdomain
 • Unlimited Groups
 • Unlimited Users
 • Active HTTPS
NX60
1,599,000 تومان
ماهانه
 • 10TB Storage
 • 20TB Traffic
 • 10 Subdomain
 • Unlimited Groups
 • Unlimited Users
 • Active HTTPS