فضای امن ذخیره سازی در بهترین دیتاسنتر آلمان

Android , IOS , Sync client , WebDAV , Web App , Nextcloud Support
 • NX10
  • 100GB Storage
  • 1TB Traffic
  • 0 Subdomain
  • Unlimited Groups
  • Unlimited Users
  • Active HTTPS
 • NX20
  • 500GB Storage
  • 2TB Traffic
  • 1 Subdomain
  • Unlimited Groups
  • Unlimited Users
  • Active HTTPS
 • NX30
  • 1TB Storage
  • 5TB Traffic
  • 3 Subdomain
  • Unlimited Groups
  • Unlimited Users
  • Active HTTPS
 • NX40
  • 2TB Storage
  • 10TB Traffic
  • 5 Subdomain
  • Unlimited Groups
  • Unlimited Users
  • Active HTTPS
 • NX50
  • 5TB Storage
  • 15TB Traffic
  • 7 Subdomain
  • Unlimited Groups
  • Unlimited Users
  • Active HTTPS
 • NX60
  • 10TB Storage
  • 20TB Traffic
  • 10 Subdomain
  • Unlimited Groups
  • Unlimited Users
  • Active HTTPS