فضای امن ذخیره سازی در بهترین دیتاسنتر آلمان

FTP , FTPS , SFTP , SCP , Samba/CIFS , BorgBackup , rsync via SSH , HTTPS , WebDAV , Useable as network drive
 • BX10
  • 100GB Storage
  • 1TB Traffic
  • 2 Snapshots
 • BX20
  • 500GB Storage
  • 2TB Traffic
  • 4 Snapshots
 • BX30
  • 1TB Storage
  • 5TB Traffic
  • 6 Snapshots
 • BX40
  • 2TB Storage
  • 10TB Traffic
  • 8 Snapshots
 • BX50
  • 5TB Storage
  • 15TB Traffic
  • 10 Snapshots
 • BX60
  • 10TB Storage
  • 20TB Traffic
  • 12 Snapshots