کلود آلمان

DDR4 , NVME RAID 10 , Cpanel , LiteSpeed , DDOS Protected , Powered by 80GHz , 256GB DDR4

512MB
 • 512 مگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 12,000 تومان ماهیانه
 • 128,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
256MB
 • 256 مگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 11,000 تومان ماهیانه
 • 121,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
128MB
 • 128 مگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 10,000 تومان ماهیانه
 • 110,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
64MB
 • 64 مگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 9,000 تومان ماهیانه
 • 99,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه