کلود آلمان | بهترین گزینه برای وردپرس و ووکامرس

DDR4 , NVME RAID 10 , Cpanel , LiteSpeed , DDOS Protected , Powered by 80GHz , 256GB DDR4

1GB
 • 1 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 20,000 تومان ماهیانه
 • 218,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
2GB
 • 2 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 38,000 تومان ماهیانه
 • 414,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
3GB
 • 3 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 54,000 تومان ماهیانه
 • 589,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
4GB
 • 4 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 68,000 تومان ماهیانه
 • 740,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
5GB
 • 5 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 80,000 تومان ماهیانه
 • 870,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
8GB
 • 8 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 120,000 تومان ماهیانه
 • 1,290,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
10GB
 • 10 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 140,000 تومان ماهیانه
 • 1,500,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه
20GB
 • 20 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 190,000 تومان ماهیانه
 • 2,050,000 تومان سالیانه
 • 10% تخفیف خرید سالیانه