سی پنل ابری آلمان

DDR4 , NVME RAID 10 , Cpanel , LiteSpeed , DDOS Protected

CH1
 • 256 مگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 5,000 تومان ماهیانه
 • 48,000 تومان سالیانه
 • 20% تخفیف خرید سالیانه
CH2
 • 512 مگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 8,000 تومان ماهیانه
 • 76,000 تومان سالیانه
 • 20% تخفیف خرید سالیانه
CH3
 • 1 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 15,000 تومان ماهیانه
 • 144,000 تومان سالیانه
 • 20% تخفیف خرید سالیانه
CH4
 • 2 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 24,000 تومان ماهیانه
 • 230,000 تومان سالیانه
 • 20% تخفیف خرید سالیانه
CH5
 • 3 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 32,000 تومان ماهیانه
 • 307,000 تومان سالیانه
 • 20% تخفیف خرید سالیانه
CH6
 • 5 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 40,000 تومان ماهیانه
 • 384,000 تومان سالیانه
 • 20% تخفیف خرید سالیانه
CH7
 • 10 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 80,000 تومان ماهیانه
 • 800,000 تومان سالیانه
 • 20% تخفیف خرید سالیانه
CH8
 • 20 گیگابایت فضا
 • SSD NVME نوع حافظه
 • نامحدود ترافیک
 • دارد گواهی SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم اختصاصی
 • 30 روز بازگشت وجه گارانتی
 • 160,000 تومان ماهیانه
 • 1,600,000 تومان سالیانه
 • 20% تخفیف خرید سالیانه