سرور ابری آلمان

آپتایم 100% ، ارتقا آنی ، بالاترین سرعت
 • پلان D
  75,000
  monthly
  • SSD NVMe 20GB
  • نامحدود ترافیک
  • 10Gbps پهنای باند
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • پردازنده 1X
  • RAM 2GB DDR4
  • گواهی SSL رایگان
  • پلسک یا سی پنل نصب رایگان
  • ماهیانه 75,000 تومان
 • پلان C
  129,000
  monthly
  • SSD NVMe 40GB
  • نامحدود ترافیک
  • 10Gbps پهنای باند
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • پردازنده 2X
  • RAM 4GB DDR4
  • گواهی SSL رایگان
  • پلسک یا سی پنل نصب رایگان
  • ماهیانه 129,000 تومان
 • پلان B
  199,000
  monthly
  • SSD NVMe 80GB
  • نامحدود ترافیک
  • 10Gbps پهنای باند
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • پردازنده 2X
  • RAM 8GB DDR4
  • گواهی SSL رایگان
  • پلسک یا سی پنل نصب رایگان
  • ماهیانه 199,000 تومان
 • پلان A
  299,000
  monthly
  • SSD NVMe 160GB
  • نامحدود ترافیک
  • 10Gbps پهنای باند
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • پردازنده 4X
  • RAM 16GB DDR4
  • گواهی SSL رایگان
  • پلسک یا سی پنل نصب رایگان
  • ماهیانه 299,000 تومان
 • پلان A+
  549,000
  monthly
  • SSD NVMe 240GB
  • نامحدود ترافیک
  • 10Gbps پهنای باند
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • پردازنده 8X
  • RAM 32GB DDR4
  • گواهی SSL رایگان
  • پلسک یا سی پنل نصب رایگان
  • ماهیانه 549,000 تومان