سرور ابری آلمان

آپتایم 99.99% ، ارتقا آنی ، بالاترین سرعت

DE-D
 • CPU 1 Core
 • RAM 2GB DDR4
 • Storage 20GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 85,000 تومان
DE-C
 • CPU 2 Core
 • RAM 4GB DDR4
 • Storage 40GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 139,000 تومان
DE-B
 • CPU 2 Core
 • RAM 8GB DDR4
 • Storage 80GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 220,000 تومان
DE-A
 • CPU 4 Core
 • RAM 16GB DDR4
 • Storage 160GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 335,000 تومان
DE-A+
 • CPU 8 Core
 • RAM 32GB DDR4
 • Storage 240GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 550,000 تومان