سرور ابری آلمان - فنلاند

آپتایم 100% ، ارتقا آنی ، بالاترین سرعت

CX11
 • CPU 1 Core
 • RAM 2GB DDR4
 • Storage 20GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 89,000 تومان
CX21
 • CPU 2 Core
 • RAM 4GB DDR4
 • Storage 40GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 169,000 تومان
CX31
 • CPU 2 Core
 • RAM 8GB DDR4
 • Storage 80GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 299,000 تومان
CX41
 • CPU 4 Core
 • RAM 16GB DDR4
 • Storage 160GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 539,000 تومان
CX51
 • CPU 8 Core
 • RAM 32GB DDR4
 • Storage 240GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 999,000 تومان
CCX11
 • CPU 2 Dedicated Core
 • RAM 8GB DDR4
 • Storage 80GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 699,000 تومان
CCX21
 • CPU 4 Dedicated Core
 • RAM 16GB DDR4
 • Storage 160GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 1,199,000 تومان
CCX31
 • CPU 8 Dedicated Core
 • RAM 32GB DDR4
 • Storage 240GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic 20TB
 • ماهیانه 2,399,000 تومان