سرور ابری فرانسه

آپتایم 100% ، ارتقا آنی ، بالاترین سرعت

FR11
 • CPU 2 Core
 • RAM 2GB DDR4
 • Storage 40GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic Unlimited
 • ماهیانه 249,000 تومان
FR21
 • CPU 4 Core
 • RAM 4GB DDR4
 • Storage 60GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic Unlimited
 • ماهیانه 349,000 تومان
FR31
 • CPU 4 Core
 • RAM 8GB DDR4
 • Storage 100GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic Unlimited
 • ماهیانه 649,000 تومان