سی پنل اقتصادی ایران

30 روز بازگشت وجه ، آپتایم 99%

256MB IR ECO
 • 256 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 3,000 تومان
 • سالیانه 30,000 تومان
1GB IR ECO
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 6,000 تومان
 • سالیانه 60,000 تومان
2GB IR ECO
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 9,000 تومان
 • سالیانه 90,000 تومان
5GB IR ECO
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 19,000 تومان
 • سالیانه 190,000 تومان
10GB IR ECO
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 39,000 تومان
 • سالیانه 390,000 تومان
20GB IR ECO
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 59,000 تومان
 • سالیانه 590,000 تومان