سرور ابری ایران

آپتایم 100% ، ارتقا آنی ، بالاترین سرعت

IR11
 • CPU 1 Core
 • RAM 2GB DDR4
 • Storage 20GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic Unlimited
 • ماهیانه 249,000 تومان
IR21
 • CPU 2 Core
 • RAM 4GB DDR4
 • Storage 30GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic Unlimited
 • ماهیانه 349,000 تومان
IR31
 • CPU 4 Core
 • RAM 8GB DDR4
 • Storage 30GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic Unlimited
 • ماهیانه 449,000 تومان
IR41
 • CPU 4 Core
 • RAM 16GB DDR4
 • Storage 100GB SSD NVMe
 • Port 10Gbps
 • Traffic Unlimited
 • ماهیانه 849,000 تومان