سی پنل اقتصادی آلمان

30 روز بازگشت وجه ، آپتایم 99.99%

256MB DE ECO
 • 256 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 4,900 تومان
 • سالیانه 49,000 تومان
1GB DE ECO
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 8,900 تومان
 • سالیانه 89,000 تومان
2GB DE ECO
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 19,000 تومان
 • سالیانه 190,000 تومان
5GB DE ECO
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 29,000 تومان
 • سالیانه 290,000 تومان
10GB DE ECO
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 59,000 تومان
 • سالیانه 590,000 تومان
20GB DE ECO
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه قابل میزبانی
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • گواهی SSL رایگان
 • نوع حافظه SSD NVME
 • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
 • ماهیانه 89,000 تومان
 • سالیانه 890,000 تومان