سی پنل ابری حرفه ای آلمان

30 روز بازگشت وجه ، آپتایم 99.99%
 • 512 مگابایت
  9000.00
  ماهانه
  90000.00
  سالانه
  • 512 مگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 1 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 9,000 تومان
  • سالیانه 90,000 تومان
 • 1 گیگابایت
  15000.00
  ماهانه
  150000.00
  سالانه
  • 1 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 1 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 15,000 تومان
  • سالیانه 150,000 تومان
 • 2 گیگابایت
  24000.00
  ماهانه
  240000.00
  سالانه
  • 2 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 1 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 24,000 تومان
  • سالیانه 240,000 تومان
 • 5 گیگابایت
  56000.00
  ماهانه
  560000.00
  سالانه
  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 2 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 56,000 تومان
  • سالیانه 560,000 تومان
 • 10 گیگابایت
  96000.00
  ماهانه
  960000.00
  سالانه
  • 10 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 3 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 96,000 تومان
  • سالیانه 960,000 تومان
 • 20 گیگابایت
  144000.00
  ماهانه
  1440000.00
  سالانه
  • 20 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 4 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 144,000 تومان
  • سالیانه 1,440,000 تومان