سی پنل ابری حرفه ای ایران

30 روز بازگشت وجه ، آپتایم 99%
 • 256MB IR
  9000.00
  ماهانه
  90000.00
  سالانه
  • 256 مگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 256 مگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • نوع حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 9,000 تومان
  • سالیانه 90,000 تومان
 • 1GB IR
  19000.00
  ماهانه
  190000.00
  سالانه
  • 1 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 512 مگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • نوع حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 19,000 تومان
  • سالیانه 190,000 تومان
 • 2GB IR
  29000.00
  ماهانه
  290000.00
  سالانه
  • 2 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 1 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • نوع حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 29,000 تومان
  • سالیانه 290,000 تومان
 • 5GB IR
  59000.00
  ماهانه
  590000.00
  سالانه
  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 2 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • نوع حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 59,000 تومان
  • سالیانه 590,000 تومان
 • 10GB IR
  109000.00
  ماهانه
  1090000.00
  سالانه
  • 10 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 3 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • نوع حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 109,000 تومان
  • سالیانه 1,090,000 تومان
 • 20GB IR
  179000.00
  ماهانه
  1790000.00
  سالانه
  • 20 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود دامنه قابل میزبانی
  • تا 100% پردازنده
  • 4 گیگابایت رم
  • گواهی SSL رایگان
  • نوع حافظه SSD
  • امنیت Anti DDOS , Anti Virus , Anti Shell , Firewall , Mod Security
  • ماهیانه 179,000 تومان
  • سالیانه 1,790,000 تومان